De term ‘aandelen verkopen’ klinkt vrij eenvoudig. En dat is het ook. In de beleggingswereld kan het echter twee verschillende betekenissen hebben. Op het eToro-platform gebruiken we twee verschillende termen om verwarring te voorkomen.

Een transactie sluiten

Het sluiten van een transactie of het sluiten van een positie op het eToro-platform betekent dat ik een belegging beëindig die ik eerder had gedaan. Bijvoorbeeld, u had één aandeel van EasyJet, dat nu wordt verhandeld voor $832. Als u ervoor kiest om uw positie te sluiten, betekent dit dat u uw belegging in het aandeel van EasyJet beëindigt en dat u de $832 ontvangt op uw account. Wanneer u de positie sluit, heeft u niet langer één aandeel van de EasyJet-aandelen.

In de afbeelding hieronder kunt u zien hoe het scherm eruitziet wanneer u een transactie in het aandeel EasyJet gaat sluiten.

Leer een positie te sluiten

Het sluiten van een transactie heeft niet alleen te maken met beleggen in aandelen. Het is verbonden met alle soorten beleggingen in financiële activa op het eToro-platform. Het sluiten van een transactie staat synoniem voor de populaire fraseologie van het verkopen van een aandeel. Het verkopen van aandelen of andere activa heeft echter een andere betekenis op het eToro-platform, wat we nu zullen uitleggen.

Een activa verkopen (ook wel ‘short gaan’ genoemd)

Een financiële activa ‘verkopen’, ook wel ‘short gaan‘ of ‘shorten’ genoemd, verschilt van ‘een transactie sluiten’.

Bijvoorbeeld: u wilt aandelen van Amazon of andere financiële activa kopen op het eToro-platform. Dit is het scherm dat u ziet:

Boven in het scherm heeft u de mogelijkheid om het aandeel te KOPEN (groene cirkel) of te VERKOPEN (rode cirkel). U kunt nu zeggen: hoe kan ik aandelen verkopen die ik niet bezit? Een goede vraag!

Het antwoord is dat ‘verkopen’ verwijst naar ‘short gaan’ . Dit betekent dat u een positie opent waar u denkt dat het aandeel Amazon in waarde zal dalen. Uw positie wordt een Contract For Difference of CFD genoemd, zoals te zien is in de afbeelding (blauwe rechthoek). Hier verkoopt u het activum niet, maar gaat u een overeenkomst aan met eToro waar uw positie ‘verkoopt’. In deze overeenkomst worden de voorwaarden overeengekomen tussen u en eToro, waarbij u, als het activum in waarde daalt, een bepaald bedrag wint en als het in waarde stijgt, u een bepaald bedrag verliest, allemaal op basis van het bedrag dat u belegt. Hier kunt u meer te weten komen over verkopen.

Een activum KOPEN

Op de afbeelding hierboven is er de mogelijkheid om te VERKOPEN — waar we het over gehad hebben — en ook om te KOPEN. Hier staat ‘kopen’ synoniem voor ‘long gaan.” Kopen is hoe het klinkt – u koopt het activum. Bijvoorbeeld, als u aandelen van Amazon koopt, zou u zeggen: ‘Ik ga long op Amazon.” Dit betekent dat u een positie opent waarbij u denkt dat het aandeel Amazon in waarde zal stijgen.

Overzicht

Er zijn drie dingen om te onthouden in deze blog.

  1. ‘Een transactie sluiten’ betekent het beëindigen van een belegging. In lekentermen zou dit het ‘verkopen’ van een aandeel of een financiële activa worden genoemd.
  2. Het verkopen van een activum, synoniem voor ‘short gaan’, betekent het aangaan van een contract met een broker, of gewoon een belegging, waarbij u denkt dat een activum in waarde zal dalen.
  3. Het kopen van een activum, met het label ‘KOPEN’ op het eToro-platform, betekent dat u een activum koopt waarvan u denkt dat het in waarde zal stijgen.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.

Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situatie en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn niet, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrokken zijn bij handelen begrijpt, voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.