Stocks-01055.HK-China Southern Airlines Co Ltd

01055.HK China Southern Airlines Co Ltd

2.8357 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van China Southern Airlines Co Ltd met 17.36% en bedroegen 101.24B. Het netto-inkomen decreased met 195.31% naar -39.21B. De totale activa decreased met 39.88% naar 62.15B en WPA decreased van -0.90 naar -2.21.
01055.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-2.81%
Nettowinstmarge
-14.87%
Winstmarge
-13.15%
Rendement op investering
-8.16%