Stocks-01336.HK-New China Life Insurance Co Ltd

01336.HK New China Life Insurance Co Ltd

14.54 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van New China Life Insurance Co Ltd met 7.22% en bedroegen 248.11B. Het netto-inkomen decreased met 36.59% naar 11.43B. De totale activa decreased met 12.95% naar 116.08B en WPA decreased van 5.77 naar 3.66.
01336.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
6.66%
Winstmarge
14.11%
Rendement op investering
12.66%