Stocks-02018.HK-AAC Technologies Holdings Inc

02018.HK AAC Technologies Holdings Inc

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van AAC Technologies Holdings Inc met 12.64% en bedroegen 23.98B. Het netto-inkomen decreased met 53.05% naar 731.66M. De totale activa decreased met NaN naar 25.64B en WPA decreased van N/A naar 0.77.
02018.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.92%
Nettowinstmarge
8.16%
Winstmarge
1.57%
Rendement op investering
5.32%