Stocks-02196.HK-Shanghai Fosun Pharmaceutical

02196.HK Shanghai Fosun Pharmaceutical

14.34 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Shanghai Fosun Pharmaceutical met 8.79% en bedroegen 50.95B. Het netto-inkomen decreased met 23.51% naar 4.60B. De totale activa increased met 2.68% naar 60.69B en WPA decreased van 2.23 naar 1.67.
02196.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
49.17%
Nettowinstmarge
11.14%
Winstmarge
5.75%
Rendement op investering
7.83%