Stocks-02386.HK-Sinopec Engineering Group Co

02386.HK Sinopec Engineering Group Co

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Sinopec Engineering Group Co met 11.42% en bedroegen 61.67B. Het netto-inkomen increased met 3.37% naar 2.65B. De totale activa decreased met 5.33% naar 33.73B en WPA increased van 0.58 naar 0.60.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering