Stocks-03690.HK-Meituan Class B

03690.HK Meituan Class B

63.06 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Meituan Class B met 18.48% en bedroegen 255.78B. Het netto-inkomen increased met 72.59% naar -7.77B. De totale activa decreased met 5.92% naar 144.50B en WPA increased van -4.70 naar -1.26.
03690.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.87%
Nettowinstmarge
-2.45%
Winstmarge
2.16%
Rendement op investering
-2.84%