Stocks-03908.HK-China International Capital Co

03908.HK China International Capital Co

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van China International Capital Co met 45.81% en bedroegen 19.68B. Het netto-inkomen decreased met 36.95% naar 8.19B. De totale activa increased met 7.75% naar 111.68B en WPA decreased van N/A naar 1.70.
03908.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
74.41%
Nettowinstmarge
22.32%
Winstmarge
16.38%
Rendement op investering
4.13%