Stocks-101.HK-Hang Lung Properties Ltd

101.HK Hang Lung Properties Ltd

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Hang Lung Properties Ltd met 0.28% en bedroegen 10.32B. Het netto-inkomen increased met 4.53% naar 4.60B. De totale activa decreased met 0.71% naar 142.12B en WPA increased van 0.85 naar 0.88.
101.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
73.23%
Nettowinstmarge
30.81%
Winstmarge
67.28%
Rendement op investering
1.75%