Stocks-1288.HK-Agricultural Bank of China

1288.HK Agricultural Bank of China

3.1453 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Agricultural Bank of China met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 3.17% naar 300.82B. De totale activa decreased met 0.80% naar 2,598.53B en WPA increased van 0.78 naar 0.80.
1288.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
20.65%
Winstmarge
23.18%
Rendement op investering
7.40%