Stocks-1359.HK-China Cinda Asset Management Co Ltd

1359.HK China Cinda Asset Management Co Ltd

0.7988 0.0200 (2.57%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van China Cinda Asset Management Co Ltd met 9.26% en bedroegen 72.57B. Het netto-inkomen decreased met 46.06% naar 8.46B. De totale activa decreased met 5.39% naar 233.52B en WPA decreased van 0.35 naar 0.16.
1359.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
68.12%
Nettowinstmarge
16.40%
Winstmarge
65.81%
Rendement op investering
2.01%