Stocks-1398.HK-Industrial And Commercial Bank of China

1398.HK Industrial And Commercial Bank of China

3.9041 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Industrial And Commercial Bank of China met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 0.53% naar 419.84B. De totale activa decreased met 1.05% naar 3,698.43B en WPA decreased van 1.15 naar 1.13.
1398.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
24.53%
Winstmarge
26.28%
Rendement op investering
8.67%