Stocks-1816.HK-CGN Power Co Ltd

1816.HK CGN Power Co Ltd

2.2167 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van CGN Power Co Ltd met 1.17% en bedroegen 95.38B. Het netto-inkomen decreased met 6.23% naar 17.73B. De totale activa decreased met 4.04% naar 179.92B en WPA decreased van 0.23 naar 0.23.
1816.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
44.50%
Nettowinstmarge
13.44%
Winstmarge
29.03%
Rendement op investering
3.63%