Stocks-1U1.DE-1&1 AG

1U1.DE 1&1 AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van 1&1 AG met 1.38% en bedroegen 3.96B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 2.10 naar N/A.
1U1.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.98%
Nettowinstmarge
8.67%
Winstmarge
10.64%
Rendement op investering
6.47%