Stocks-2333.HK-Great Wall Motor

2333.HK Great Wall Motor

8.37 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Great Wall Motor met 24.63% en bedroegen 191.62B. Het netto-inkomen decreased met 19.29% naar 7.75B. De totale activa decreased met 2.59% naar 75.24B en WPA decreased van 1.06 naar N/A.
2333.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.64%
Nettowinstmarge
5.11%
Winstmarge
-62.66%
Rendement op investering
8.63%