Stocks-2883.HK-China Oilfield

2883.HK China Oilfield

6.78 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van China Oilfield met 17.80% en bedroegen 41.41B. Het netto-inkomen increased met 646.95% naar 2.90B. De totale activa decreased met 4.18% naar 44.80B en WPA increased van 0.08 naar 0.57.
2883.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.91%
Nettowinstmarge
6.27%
Winstmarge
6.78%
Rendement op investering
3.51%