Stocks-6030.HK-CITIC Securities Co Ltd

6030.HK CITIC Securities Co Ltd

15.26 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van CITIC Securities Co Ltd met 56.26% en bedroegen 42.14B. Het netto-inkomen decreased met 12.32% naar 25.20B. De totale activa increased met 23.24% naar 322.32B en WPA decreased van 2.09 naar 1.63.
6030.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
53.39%
Nettowinstmarge
33.49%
Winstmarge
95.39%
Rendement op investering
5.69%