Stocks-9618.HK-JD.com Inc

9618.HK JD.com Inc

93.76 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van JD.com Inc met 6.08% en bedroegen 1,216.65B. Het netto-inkomen increased met 309.31% naar 11.27B. De totale activa increased met 1.95% naar 307.77B en WPA increased van -1.38 naar 3.79.
9618.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.52%
Nettowinstmarge
2.34%
Winstmarge
2.53%
Rendement op investering
9.40%