Stocks-A2A.MI-A2A Group

A2A.MI A2A Group

1.7453 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van A2A Group met 102.13% en bedroegen 22.95B. Het netto-inkomen decreased met 25.63% naar 412.00M. De totale activa increased met 3.81% naar 4.47B en WPA decreased van N/A naar 0.13.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering