Stocks-AAL-American Airlines Group Inc

AAL American Airlines Group Inc

14.90 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van American Airlines Group Inc met 7.79% en bedroegen 52.79B. Het netto-inkomen increased met 547.24% naar 822.00M. De totale activa increased met 10.29% naar -5.20B en WPA increased van 0.19 naar 1.21.
AALInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.37%
Nettowinstmarge
-10.48%
Winstmarge
7.59%
Rendement op investering
-5.34%