Stocks-AALB.NV-Aalberts NV

AALB.NV Aalberts NV

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Aalberts NV met 8.42% en bedroegen 3.23B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 3.25 naar N/A.
AALB.NVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
28.63%
Nettowinstmarge
8.59%
Winstmarge
13.71%
Rendement op investering
10.06%