Stocks-AAP-Advance Auto Parts Inc

AAP Advance Auto Parts Inc

66.37 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Advance Auto Parts Inc met 1.43% en bedroegen 11.15B. Het netto-inkomen decreased met 18.54% naar 501.87M. De totale activa decreased met 14.39% naar 2.68B en WPA decreased van 9.55 naar 8.27.
AAPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.51%
Nettowinstmarge
5.00%
Winstmarge
2.85%
Rendement op investering
8.20%