Stocks-ABCB-Ameris Bancorp

ABCB Ameris Bancorp

46.95 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Ameris Bancorp met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 22.35% naar 269.11M. De totale activa increased met 7.17% naar 3.43B en WPA decreased van 4.99 naar 3.89.
ABCBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
26.79%
Winstmarge
20.36%
Rendement op investering
7.30%