Stocks-ABF.L-Associated British Foods

ABF.L Associated British Foods

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Associated British Foods met 16.20% en bedroegen 19.75B. Het netto-inkomen increased met 48.33% naar 1.07B. De totale activa decreased met NaN naar 11.19B en WPA decreased van N/A naar 1.34.
ABF.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
6.81%
Nettowinstmarge
4.33%
Winstmarge
6.81%
Rendement op investering
5.63%