Stocks-ABT-Abbott Laboratories

ABT Abbott Laboratories

114.00 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Abbott Laboratories met 8.12% en bedroegen 40.11B. Het netto-inkomen decreased met 17.45% naar 5.72B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 3.93 naar 3.27.
ABTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.17%
Nettowinstmarge
14.16%
Winstmarge
16.03%
Rendement op investering
10.59%