Stocks-ACA.PA-Credit Agricole S.A.

ACA.PA Credit Agricole S.A.

11.716 0.161 (1.39%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Credit Agricole S.A. met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 15.43% naar 5.79B. De totale activa decreased met NaN naar 67.49B en WPA decreased van N/A naar 1.68.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering