Stocks-ACB-Aurora Cannabis Inc

ACB Aurora Cannabis Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Aurora Cannabis Inc met 0.84% en bedroegen 176.31M. Het netto-inkomen increased met 84.68% naar -207.88M. De totale activa decreased met 25.58% naar 382.12M en WPA increased van -6.31 naar -0.62.
ACBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-5.39%
Nettowinstmarge
-498.78%
Winstmarge
-66.26%
Rendement op investering
-81.29%