Stocks-ACS.MC-ACS

ACS.MC ACS

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van ACS met 20.76% en bedroegen 33.62B. Het netto-inkomen decreased met 78.06% naar 668.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering