Stocks-ADJ.DE-ADO Properties SA

ADJ.DE ADO Properties SA

0.2800 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van ADO Properties SA met 37.37% en bedroegen 831.31M. Het netto-inkomen decreased met 43.76% naar -1.67B. De totale activa decreased met 47.82% naar 1.93B en WPA decreased van -10.02 naar -13.25.
ADJ.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-54.13%
Nettowinstmarge
0.57%
Winstmarge
-54.51%
Rendement op investering
-4.85%