Stocks-ADNT-Adient plc

ADNT Adient plc

39.40 0.95 (2.47%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2022: increased de inkomsten van Adient plc met 3.22% en bedroegen 14.12B. Het netto-inkomen decreased met 103.36% naar -40.00M. De totale activa decreased met 18.19% naar 2.42B en WPA decreased van 11.58 naar -1.26.
ADNTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.23%
Nettowinstmarge
-1.94%
Winstmarge
3.44%
Rendement op investering
-6.42%