Stocks-AG-First Majestic Silver Corp

AG First Majestic Silver Corp

7.68 -0.35 (-4.36%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt gesloten
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2021: increased de inkomsten van First Majestic Silver Corp met 60.53% en bedroegen 584.12M. Het netto-inkomen decreased met 121.32% naar -4.92M. De totale activa increased met 65.95% naar 1.41B en WPA decreased van 0.11 naar -0.02.
AGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.29%
Nettowinstmarge
-18.37%
Winstmarge
0.58%
Rendement op investering
-7.56%
12/21
03/22
06/22
09/22
Totale omzet
204.88M
156.84M
159.44M
159.75M
Brutowinst
39.01M
13.16M
9.69M
1.38M
Bedrijfsinkomsten
27.08M
N/A
-4.69M
-13.74M
Netto-inkomen
-3.97M
7.29M
-84.05M
-20.69M