Stocks-AGI-Alamos Gold Inc

AGI Alamos Gold Inc

12.61 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Alamos Gold Inc met 0.29% en bedroegen 821.20M. Het netto-inkomen increased met 155.62% naar 37.10M. De totale activa decreased met 0.53% naar 2.72B en WPA increased van -0.17 naar 0.09.
AGIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.73%
Nettowinstmarge
7.44%
Winstmarge
30.76%
Rendement op investering
1.89%