Stocks-AGNC-AGNC Investment Corp

AGNC AGNC Investment Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van AGNC Investment Corp met 73.97% en bedroegen 860.00M. Het netto-inkomen increased met 113.03% naar 155.00M. De totale activa increased met 4.92% naar 8.26B en WPA increased van -2.41 naar 0.05.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering