Stocks-AHT.L-Ashtead Group

AHT.L Ashtead Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/4/2023: increased de inkomsten van Ashtead Group met 37.45% en bedroegen 8.06B. Het netto-inkomen increased met 46.38% naar 1.35B. De totale activa increased met 19.22% naar 4.78B en WPA increased van 2.06 naar 3.05.
AHT.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.83%
Nettowinstmarge
15.73%
Winstmarge
25.70%
Rendement op investering
10.29%