Stocks-AI.PA-Air Liquide SA

AI.PA Air Liquide SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Air Liquide SA met 28.28% en bedroegen 29.93B. Het netto-inkomen increased met 7.88% naar 2.90B. De totale activa increased met 11.70% naar 24.57B en WPA decreased van N/A naar N/A.
AI.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.42%
Nettowinstmarge
10.59%
Winstmarge
18.38%
Rendement op investering
7.75%