Stocks-AKA.US-a.k.a. Brands Holding

AKA.US a.k.a. Brands Holding

0.5110 -0.0100 (-1.92%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van a.k.a. Brands Holding met 8.81% en bedroegen 611.74M. Het netto-inkomen decreased met 2,923.05% naar -176.70M. De totale activa decreased met 45.22% naar 247.08M en WPA decreased van -0.06 naar -1.37.
AKA.USInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
50.11%
Nettowinstmarge
-5.49%
Winstmarge
-1.19%
Rendement op investering
-7.76%