Stocks-AKE.PA-Arkema

AKE.PA Arkema

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Arkema met 21.34% en bedroegen 11.55B. Het netto-inkomen decreased met 26.09% naar 966.00M. De totale activa increased met 17.50% naar 6.64B en WPA decreased van 17.13 naar 13.02.
AKE.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.52%
Nettowinstmarge
7.82%
Winstmarge
7.74%
Rendement op investering
8.58%