Stocks-ALM.MC-Laboratorios Almirall SA

ALM.MC Laboratorios Almirall SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Laboratorios Almirall SA met 4.35% en bedroegen 863.20M. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ALM.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.46%
Nettowinstmarge
4.28%
Winstmarge
6.11%
Rendement op investering
2.14%