Stocks-ALNY-Alnylam Pharmaceuticals Inc

ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Alnylam Pharmaceuticals Inc met 22.88% en bedroegen 1.04B. Het netto-inkomen decreased met 32.64% naar -1.13B. De totale activa decreased met 126.90% naar -158.22M en WPA decreased van -7.20 naar -9.30.
ALNYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
84.00%
Nettowinstmarge
-196.86%
Winstmarge
-20.56%
Rendement op investering
-41.13%