Stocks-ALO.PA-Alstom SA

ALO.PA Alstom SA

24.32 1.00 (4.31%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Alstom SA met 6.70% en bedroegen 16.51B. Het netto-inkomen increased met 81.26% naar -104.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van -1.56 naar -0.35.
ALO.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.91%
Nettowinstmarge
1.81%
Winstmarge
1.76%
Rendement op investering
3.22%