Stocks-AM-Antero Midstream Corp

AM Antero Midstream Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Antero Midstream Corp met 2.25% en bedroegen 990.66M. Het netto-inkomen decreased met 1.62% naar 326.24M. De totale activa decreased met 4.13% naar 2.19B en WPA decreased van 0.69 naar 0.68.
AMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
61.94%
Nettowinstmarge
3.19%
Winstmarge
55.49%
Rendement op investering
0.97%