Stocks-AMBA-Ambarella Inc

AMBA Ambarella Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Ambarella Inc met 1.73% en bedroegen 337.61M. Het netto-inkomen decreased met 147.57% naar -65.39M. De totale activa increased met 10.77% naar 606.09M en WPA decreased van -0.72 naar -1.70.
AMBAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
59.21%
Nettowinstmarge
-18.43%
Winstmarge
-52.31%
Rendement op investering
-9.42%