Stocks-AMC-AMC Entertainment Holdings Inc

AMC AMC Entertainment Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van AMC Entertainment Holdings Inc met 54.74% en bedroegen 3.91B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar -973.60M. De totale activa decreased met NaN naar -2.62B en WPA decreased van N/A naar -0.93.
AMCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.14%
Nettowinstmarge
-111.80%
Winstmarge
-0.26%
Rendement op investering
-22.34%