Stocks-AMG.NV-AMG Advanced Metallurgical Group NV

AMG.NV AMG Advanced Metallurgical Group NV

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van AMG Advanced Metallurgical Group NV met 53.37% en bedroegen 1.56B. Het netto-inkomen increased met 1,457.09% naar 181.52M. De totale activa increased met 87.59% naar 485.22M en WPA increased van 0.37 naar 5.45.
AMG.NVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.60%
Nettowinstmarge
1.01%
Winstmarge
17.57%
Rendement op investering
1.60%