Stocks-AMG-Affiliated Managers Group

AMG Affiliated Managers Group

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Affiliated Managers Group met 5.95% en bedroegen 2.19B. Het netto-inkomen decreased met 34.72% naar 906.10M. De totale activa increased met 6.95% naar 4.96B en WPA decreased van 25.35 naar 17.42.
AMGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
97.20%
Nettowinstmarge
22.62%
Winstmarge
37.35%
Rendement op investering
8.95%