Stocks-AMT-American Tower Corp

AMT American Tower Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van American Tower Corp met 14.47% en bedroegen 10.71B. Het netto-inkomen decreased met 33.92% naar 1.70B. De totale activa increased met 36.81% naar 12.41B en WPA decreased van 5.66 naar 3.82.
AMTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
42.23%
Nettowinstmarge
22.46%
Winstmarge
32.78%
Rendement op investering
4.69%