Stocks-AMWL-American Well Corp

AMWL American Well Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van American Well Corp met 9.65% en bedroegen 277.19M. Het netto-inkomen decreased met 53.90% naar -272.07M. De totale activa decreased met 14.04% naar 1.08B en WPA decreased van -0.69 naar -0.99.
AMWLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.97%
Nettowinstmarge
-79.35%
Winstmarge
-95.28%
Rendement op investering
-20.50%