Stocks-AMZN-Amazon.com Inc

AMZN Amazon.com Inc

169.15 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Amazon.com Inc met 11.83% en bedroegen 574.79B. Het netto-inkomen increased met 1,217.74% naar 30.43B. De totale activa increased met 38.23% naar 201.88B en WPA increased van -0.27 naar 2.90.
AMZNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
46.98%
Nettowinstmarge
4.30%
Winstmarge
6.54%
Rendement op investering
8.48%