Stocks-AMZN-Amazon.com Inc

AMZN Amazon.com Inc

100.75 2.06 (2.09%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 increased de inkomsten van Amazon.com Inc met 17.39% en bedroegen 149.20B. Het netto-inkomen decreased met 90.32% naar 278.00M. De totale activa increased met 6.22% naar 146.04B en WPA decreased van 0.28 naar 0.03.
AMZNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.81%
Nettowinstmarge
3.36%
Winstmarge
2.63%
Rendement op investering
8.10%