Stocks-ANA.MC-Acciona

ANA.MC Acciona

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Acciona met 38.14% en bedroegen 11.20B. Het netto-inkomen increased met 51.93% naar 614.00M. De totale activa decreased met NaN naar 6.30B en WPA decreased van N/A naar N/A.
ANA.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
44.62%
Nettowinstmarge
4.72%
Winstmarge
6.64%
Rendement op investering
3.96%