Stocks-ARE-Alexandria Real Estate Equities Inc

ARE Alexandria Real Estate Equities Inc

117.63 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Alexandria Real Estate Equities Inc met 11.46% en bedroegen 2.89B. Het netto-inkomen decreased met 59.26% naar 269.80M. De totale activa decreased met 0.27% naar 22.62B en WPA decreased van 3.18 naar 0.54.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering